see how 

Easily You Can [Desirable Outcome]

Use this CTA top-section to highlight the one thing you want your visitors to do.

E-book Title

Chúng tôi là nhóm Kinh doanh quản lý trang web: https://theglobalcitymasteri.vn/ Chúng tôi tạo ra trang web này với mục đích phục vụ tốt nhất cho việc trải nghiệm tìm hiểu về dự án The Global City.

Nhận xét

Khi khách truy cập để lại thông tin trên trang web, chúng tôi thu thập dữ liệu được hiển thị trong biểu mẫu nhận xét cũng như địa chỉ IP của khách truy cập và chuỗi tác nhân người dùng của người dùng trình duyệt để giúp phát hiện thư rác.

Một chuỗi ẩn danh được tạo từ địa chỉ email của bạn (còn được gọi là mã băm) có thể được cung cấp cho dịch vụ Gravatar để xem bạn có đang sử dụng nó hay không. Chính sách về quyền riêng tư của dịch vụ Gravatar có sẵn tại đây. Sau khi chấp nhận bình luận của bạn, ảnh hồ sơ của bạn được hiển thị công khai trong bối cảnh bình luận của bạn.

Phương tiện truyền thông

Nếu bạn tải hình ảnh lên trang web, bạn nên tránh tải lên hình ảnh có bao gồm dữ liệu vị trí nhúng (EXIF GPS). Khách truy cập trang web có thể tải xuống và trích xuất bất kỳ dữ liệu vị trí nào từ hình ảnh trên trang web.

Cookie

Nếu bạn viết bình luận trên trang web, bạn có thể cung cấp nhu cầu nhập tên, địa chỉ email của trang web trong cookie. Thông tin này nhằm giúp bạn không cần phải nhập thông tin nhiều lần khi viết bình luận khác. Cookie này sẽ được giữ trong một năm.

Nếu bạn truy cập trang đăng nhập, chúng tôi sẽ đặt một cookie tạm thời để xác định xem trình duyệt có cho phép sử dụng cookie hay không. Cookie này không chứa thông tin cá nhân và sẽ bị xóa khi bạn đóng trình duyệt của mình.

Khi bạn đăng nhập, chúng tôi sẽ đặt một vài cookie để lưu thông tin đăng nhập của bạn và hiển thị các lựa chọn. Thông tin đăng nhập cuối cùng được lưu trong hai ngày và lựa chọn hiển thị gần đây nhất được lưu trong một năm. Nếu bạn chọn “Nhớ thông tin đăng nhập của tôi”, thông tin đăng nhập sẽ được lưu trong hai tuần. Nếu bạn đăng xuất khỏi tài khoản của mình, thông tin cookie đăng nhập sẽ bị xóa.

Nếu bạn chỉnh sửa hoặc xuất bản một bài báo, một cookie bổ sung sẽ được lưu trữ trong trình duyệt của bạn. Cookie này không chứa thông tin cá nhân và chỉ bao gồm ID của bài viết bạn đã chỉnh sửa. Nó tự động hết hạn sau 1 ngày.

Nhúng nội dung từ các trang web khác

Các bài viết trên trang web này có thể bao gồm nội dung được nhúng (ví dụ: video, hình ảnh, bài báo, v.v.). Nội dung được nhúng từ các trang web khác hoạt động giống hệt như khi khách truy cập đã truy cập một trang web khác.

Các trang web này có thể thu thập dữ liệu về bạn, sử dụng cookie, nhúng trình theo dõi của bên thứ ba và giám sát các tương tác của bạn với nội dung được nhúng đó, bao gồm cả việc theo dõi các tương tác của bạn với nội dung được nhúng đó. nhúng nếu bạn có tài khoản và đã đăng nhập vào trang web đó.

Chúng tôi chia sẻ dữ liệu của bạn với ai?

Chúng tôi sẽ không chia sẻ bất kỳ dữ liệu nào chúng tôi thu thập được trên trang web này với bất kỳ bên thứ 3 nào. Dữ liệu do khách cung cấp chỉ được sử dụng cho mục đích tư vấn mua bán dự án The Global City.

Dữ liệu của bạn tồn tại trong bao lâu?

Nếu bạn để lại nhận xét, nhận xét và siêu dữ liệu của nó sẽ được giữ lại vô thời hạn. Điều này để chúng tôi có thể tự động nhận ra và chấp nhận bất kỳ nhận xét nào thay vì giữ chúng trong khu vực chờ kiểm duyệt.

Đối với những người dùng đăng ký trên trang web của chúng tôi (nếu có), chúng tôi cũng lưu trữ thông tin cá nhân mà họ cung cấp trong hồ sơ người dùng của họ. Tất cả người dùng có thể xem, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của họ bất kỳ lúc nào (ngoại trừ họ không thể thay đổi tên người dùng của mình). Quản trị viên trang web cũng có thể xem và chỉnh sửa thông tin đó.

Bạn có quyền gì với dữ liệu của mình?

Nếu bạn có tài khoản trên trang web này hoặc đã để lại nhận xét, bạn có thể yêu cầu nhận tệp xuất dữ liệu cá nhân mà chúng tôi lưu giữ về bạn, bao gồm bất kỳ dữ liệu nào bạn đã cung cấp cho chúng tôi. Bạn cũng có thể yêu cầu chúng tôi xóa mọi dữ liệu cá nhân mà chúng tôi giữ về bạn. Điều này không bao gồm bất kỳ dữ liệu nào mà chúng tôi có nghĩa vụ phải lưu giữ cho các mục đích hành chính, pháp lý hoặc bảo mật.

Dữ liệu của bạn được gửi đến đâu?

Dữ liệu sẽ được lưu trữ trong tệp dữ liệu khách hàng của chính chúng tôi.

Get in Touch

Name*
Email*
0 of 350